Grup de lucru comun al organizațiilor societății civile din Republica Moldova și România pentru promovarea reformei administrației publice transparente și durabile în vecinătatea UE

Scopul proiectului „Grup de lucru comun al organizațiilor societății civile din Republica Moldova și România pentru promovarea reformei administrației publice transparente și durabile în vecinătatea UE”, finanțat de Ambasada Olandei la București,este de a contribui la reformarea administrației publice centrale prin asigurarea transparenței, responsabilității și implicării în stabilirea priorităților.

Pe termen scurt, proiectul își propune să realizeze un model de participare publică, ca și premisă pentru stabilirea priorităților în cadrul reformei administrației publice centrale din cele două țări: România și Republica Moldova, și să promoveze transparența și responsabilitatea în procesul de implementare a reformei administrației publice centrale. Acest deziderat va fi atins prin cercetare și elaborarea a două rapoarte de evaluare și două Barometre ale Serviciului Civil, care vor fi diseminate în rândul actorilor implicați. Pe termen lung, propunerea de politici publice elaborată, însoțită de eforturile de advocacy aferente, va contribui la implementarea politicilor de resurse umane moderne și eficiente, pentru a aduce procesul de modernizare a sectorului public în conformitate cu standardele UE.