Maria Covalciuc

Președintă AGER
Studii: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, România
Universitatea de Stat din Moldova
Domeniile de expertiză: managementul proiectelor, societate civilă, achiziții publice, etc.
Date de contact: maria.covalciuc@ager.md 
Vorbeste fluent limbile: Engleza, Româna, Rusa


Olesea STAMATE

Preşedinte, responsabilă de sectoarele reforma administraţiei publice şi justiţie & afaceri interne

Magistru in studii europene avansate (Colegiul Europei), absolventă a Facultăţii de Drept a Universităţii de Stat din Moldova, avocat licenţiat. Specializată în domeniul justiţie şi afaceri interne şi reforma administraţiei publice centrale. A lucrat anterior în cadrul Fundaţiei Soros-Moldova, îar mai târziu, în calitate de expert în diverse proiecte, iar printre beneficiari au fost Cancelaria de Stat, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Educaţiei. Posedă experienţă de peste zece ani în managementul şi evaluarea proiectelor.

Vorbeste fluent limbile: Engleza, Franceza, Româna, Rusa


Zinaida ADAM

Membru al Consiliului de Administrare, responsabilă de domeniul descentralizare şi dezvoltare locală

A absolvit programul de master în politici publice la Universitatea Central Europeană. Domeniile sale de expertiza sunt politicile publice, dezvoltare, descentralizare, guvernare locală și politicile educațioanale. 
Vorbeste fluent limbile: Engleza, Româna, Rusa


Serghei Merjan

Membru al Consiliului de Administrare

Studii de master în contabilitate, audit și expertiza financiară.
Licențiat în administrare publică, finațe și contabilitate (ASEM)
Certificat în finanțe publice și contabilitate, proces bugetar, achiziții, managementul contractelor, monitorizarea și evaluarea proiectelor.
Experiența în implementarea proiectelor, achiziții, audit public (financiar și de performanță).
Domenii de expertiză: achiziții publice, corupție în achiziții publice, audit public, management public.
Vorbeste fluent limbile: Engleza, Româna, Rusa


Andrei Brighidin

Membru al Consiliului de Administrare

Magistru în domeniul dezvoltării şi drepturilor omului, licenţă obținută de la  Universitatea Warwick din Marea Britanie. Are experienţă vastă în domeniul drepturilor omului, societăţii civile, promovării guvernării democratice. Până a se alătura la echipa fundaţiei Est-Europene, Andrei a activat la PNUD Moldova coordonând portofoliul “drepturile omului şi justiţie”.
Anterior, el a dedicat mai mulţi ani consolidării clinicilor juridice şi edificării mişcării observatorilor electorali naţionali în cadrul Ligii pentru Apărarea Drepturilor Omului din Moldova. Andrei este unul dintre activiştii principali ai Coaliţiei libere pentru alegeri libere şi corecte din 2005 şi 2007 şi a coordonat prima numărătoare paralelă a voturilor, contribuind la prevenirea fraudelor electorale.
În 2013 el a fost numit de Parlamentul Republicii Moldova în calitate de membru al Consiliului pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării, funcție pe care o exercită voluntar.
Vorbeste fluent limbile: Engleza