You are currently viewing Dezvoltarea campaniilor de advocacy și consolidarea capacitatilor privind estimarea impactului în societatea civilă din Republica Moldova

Dezvoltarea campaniilor de advocacy și consolidarea capacitatilor privind estimarea impactului în societatea civilă din Republica Moldova

În perioada August 2015 – Iulie 2016 Centrul de Politici Praxis (Estonia) împreună cu Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă AGER au lansat proiectul obiectivul general  a căruia este de a spori participarea societății civile și a cetățenilor în procesul guvernării la nivel local și național.

Obiectivele specifice directe a proiectului au fost:

 1. A spori capacitatea societății civile de a participa la formare și monitorizare a politicii publice;
 2. A îmbunătăți abilitățile de comunicare a societății civile cu publicul precum și a atrage cetățenii de a participa în procesul guvernării;
 3. A contribui la îmbunătățirea  întregii activități a grupului de societate civilă prin introducerea mecanismelor de impact.

În timpul proiectului au fost organizate trei seminare în Chișinău pentru 20 Organizații Neguvernamentale locale și naționale.

Primul training a avut loc pe data de 25-26 Noiembrie, 2015, a fost condus de Hille Hinsberg și Jane Matt (Praxis). Au participat 25 reprezentanți ai societății civile. Subiectul trainingului a fost dedicat formării  eficiente și efective a campaniei de advocacy. Ambii traineri au oferit o serie de exemple din exeperiența profesională ceea ce a servit drept sursă de inspirație pentru membri ai societații civile.

Al doilea seminar a avut loc pe data de 11-12 Februarie 2016, cu subiectul dedicat comunicării și formării alianței/cooperării, condus de Hille Hinsberg și Urmo Kubar. Aspectele teoretice a trainingului au fost combinate cu o serie de exerciții practice. După fiecare sesiune, participanții primesc sarcinile pe care urmează să le execute acasă, pentru a însuși mai bine materialul oferit.

A treia sesiune a avut loc  pe data de 21-22 Aprilie 2016, aceasta a atins subiectul încă necunoscut pentru Republica Moldova numit estimarea impactului, condus de Hille Hinsberg și Jaan Aps. Participanții au însușit cum să planifice și apoi să estimeze impactul a campaniei de advocacy lansate.

Urmărind cele trei sesiuni, 9 organizații neguvernamentale au fost alese pentru vizita de studiu în Estonia:

 1. Asociația Femeielor de Afaceri din Bălți (AFA)
 2. AO Localinvest
 3. Idis Viitorul
 4. Institutul Politicii Publice
 5. Asociația „Tinerii pentru Dreptul la Viață”
 6. Instituția Religioasă Misiunea Socială „Diaconia”
 7. Fundația Est Europeană
 8. Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare”
 9. Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă AGER

În timpul vizitei de studiu, reprezentanții guvernului  și a societății civile din Estonia au împărtășit experiența cu reprezentanții organizațiilor neguvernamentale din Moldova prin implementarea activităților eficiente cu următoarele subiecte –  formarea campaniei de advocacy, consolidarea parteneriatului între guvern și societatea civilă.  

Proiectul este finanțat de Fondul pentru dezvoltare și susținere umanitara al Ministerului Afacerilor Externe din Estonia. 

AGER (Moldova) – +373(22) 227820, info@ager.md

Centrul de Politici Praxis (Estonia) – +3726408004, reelika.ermel@praxis.ee