Utilizarea noilor media pentru implicarea civică și alegerile transparente

Perioada de implementare: 01.05.2018 – 31.12.2019

Buget: 36,932 USD

Donator: Transitions online (în cadrul unui grant oferit de NED și Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Cehe)

Rezumat: În cadrul acestui proiect, AGER a dezvoltat o platformă digitală de monitorizare și raportare a achizițiilor publice (www.revizia.md) care contribuie la cheltuirea transparentă și eficientă a fondurilor publice, prin creșterea participării grupurilor societății civile la monitorizarea achizițiilor publice . Site-ul web oferă cetățenilor, activiștilor ONG, mass-media, precum și oamenilor de afaceri posibilitatea de a raporta despre cazurile de achiziții dubioase. De asemenea, au fost elaborate și publicate o serie de investigații jurnalistice privind achizițiile publice.