Sporirea responsabilitații Guvernului prin monitorizarea reformei in sectorul justitiei

In perioada 19.09.2012 – 19.09.2014, AGER, în parteneriat cu Asociatia Promo-LEX, va implementa Proiectul „Sporirea responsabilitații Guvernului prin monitorizarea reformei in sectorul justitiei”, proiect finantat de Uniunea Europeana prin Instrumentul European pentru Democratie si Drepturile Omului.

 Scopul general al proiectului este consolidarea capacitatii societatii civile de amonitoriza implementarea proceselor de reforma in Republica Moldova.  

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  1. dezvoltarea monitorizării independente a procesului de reformă a sectorului justiţiei;
  2. creşterea interesului public faţă de procesulde reformă a sectorului justiţiei;
  3. de a oferi autorităţilor de stat recomandări cu privire la implementarea Strategiei de reformă a sectorului justiției (de a contribui la eficientizarea implementării Strategiei de reformă a sectorului justiției)
  4. îmbunătăţirea dialogului dintre societate civilă şi autorităţile statului cu privire la procesulde reformă a sectorului justiţiei ;
  5. crearea unei platforme comune a societăţii civile de monitorizare continuă a procesuluide reformă a sectorului justiţiei.

Proiectul prevede monitorizarea implementarii Reformei in Sectorul Justitiei. In acest sens, 38 de monitori (observatori) si 3 experti nationali vor fi implicati in observarea schimbarilor generate de procesul de reforma (monitorizarea sedinţelor de judecată), analiza proiectelor de lege si formularea recomandărilor catre actorii responsabili de implementarea reformei.