You are currently viewing Sesiunea de instruire pe tema stimulării implicării cetățenilor în or. Chișinău

Sesiunea de instruire pe tema stimulării implicării cetățenilor în or. Chișinău

Chiar și în ziua de Crăciun, reprezentanții organizațiilor societății civile din Regiunea de Dezvoltare Centru s-au adunat la sesiunea de instruire pe tema stimulării implicării cetățenilor în procesele decizionale, inclusiv în guvernanța proiectelor de investiții publice în următoarele sectoare:
💧apă și canalizare (WS),
🚮managementul deșeurilor solide (SWM),
♻️eficiență energetică (EE),
🌳probleme de mediu aferente serviciilor publice locale, în vederea creșterii transparenței și responsabilizării autorităților publice.

Această atitudine proactivă a societății civile denotă potențialul și dorința de schimbare din țară. 

Evenimentul a avut loc în cadrul programului de granturi „Fii schimbarea: cetățeni implicați – comunități responsabile!”, parte a proiectului „Abilitarea cetățenilor din Republica Moldova”, implementat de GIZ cu suportul financiar al Uniunii Europene.