You are currently viewing Raport de monitorizare Nr 4: noua lege a achizițiilor publice conține carențe

Raport de monitorizare Nr 4: noua lege a achizițiilor publice conține carențe

Noua Lege privind achizițiile publice conține carențe, iar unele autorități contractante utilizează aceste lacune în interes personal. Astfel, anumite prevederi ale cadrului legal recent adoptat pot împiedica participarea societății civile la evaluarea în procedurile de achiziție, iar altele pot distorsiona concurența, admițând conflictul de interese. Acestea sunt concluziile de bază ale celui de-al patrulea raport de monitorizare a achizițiilor publice lansat vineri, 3 martie,  de Asociația pentru o Guvernare Eficientă și Responsabilă (AGER) și Centrul de Investigații Jurnalistice.

Potrivit Olesei Stamate, director executiv AGER, legislația conține reglementări ambigue cu privire la accesul la informația despre achizițiile publice. „În conformitate cu noua lege a achizițiilor publice, autoritățile contractante sunt obligate să includă în componenţa grupului de lucru reprezentanţi ai societăţii civile. Actele subordonate legii, însă, lasă spaţiu de manevră pentru autorităţile de rea-credinţă”, a menționat Olesea Stamate.

În același timp, autorii raportului au evidențiat mai multe situații în care legislația conține neclarități referitoare la conflictul de interese.

„În lege se prevede că persoana fizică sau juridică care a participat la întocmirea documentaţiei de atribuire are dreptul, în calitate de operator economic, de a fi ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, dar numai în cazul în care implicarea sa nu este de natură să distorsioneze concurenţa. Această prevedere este una foarte periculoasă și poate fi interpretată discreționar.  Suntem de părerea că persoana sau compania care a elaborat documentația de atribuire nu poate să participle la achiziția respectivă”, a conchis Olesea Stamate. Potrivit ei, pe parcursul monitorizării au fost observate mai multe cazuri când caietul de  sarcini părea a fi elaborat de ofertant (de regulă cel câștigător).

Autorii raportului mai notează că, deși noile modificări ale legii prevăd că darea de seamă este un document public, unele autorități refuză, în continuare, să ofere acces la informația referitoare la achiziții. Totodată, deși legea obligă autoritățile contractante să elaboreze și să publice planurile de achiziții, fiind prevăzute chiar și sancțiuni pentru neonorarea obligației, un procent extrem de mic din autorități  îndeplinesc această cerință.

Mai mult, cadrul nou prevede şi obligaţia grupului de lucru să monitorizeze implementarea contractelor, şi să publice rapoarte în acest sens. Până în prezent, niciuna dintre autorităţi nu a publicat însă asemenea rapoarte.

Raportul lansat astăzi conține rezultatele monitorizării achizițiilor publice pentru perioada octombrie 2016 – ianuarie 2017, efectuate de 30 de autorităţi contractante din ţară. În acest interval de timp, au fost monitorizate în total 128 de proceduri de achiziţii publice, dintre care 38 de licitaţii deschise, 71 de cereri ale ofertelor de prețuri, 17 cereri ale ofertelor de prețuri fără publicare și 21 de achiziții dintr-o singură sursă. Acest număr este mai mic decât cel planificat, una dintre cauze fiind îngrădirea accesului la informaţia referitoare la achiziţiile publice de către anumite autorităţi publice.

Potrivit Olesei Stamate, în acest context, au fost înaintate șapte cereri de chemare în judecată. În unul dintre cazuri s-a reuşit încheierea unei tranzacţii de împăcare cu autoritatea contractantă, cu oferirea accesului la dosarele solicitate. Într-un alt caz, prima instanţă a dat câştig de cauză societăţii civile, iar în celelalte – autorităţilor contractante. Deocamdată, niciunul nu a fost finalizat.

Raportul de monitorizare a achizițiilor publice a fost realizat în cadrul proiectului „Banii Publici sunt şi Banii Mei!”, finanțat de Uniunea Europeană și cofinanțat de organizația internațională National Endowment for Democracy. În cadrul proiectului sunt monitorizate achiziţiile efectuate de 30 de autorități contractante din ţară, inclusiv 20 din afara Chişinăului. Totodată, un grup de jurnaliști realizează investigații jurnalistice pornind de la ilegalități depistate în procesul de achiziții publice.

Foto: CIJM