Opiniile funcționarilor publici din administrația publică centrală despre cariera profesională

Circa 58% dintre funcționarii publici din administrația publică centrală consideră că în Republica Moldova există corupție. Dintre aceștia – 44% sunt de părerea că corupția are loc la toate nivelurile, iar 13% consideră că corupția are loc doar la niveluri înalte. Mai mult de o treime dintre respondenți consideră că atât corupția (36%), cât și conflictul de interese (39%) sunt foarte sau destul de răspândite în rândul funcționarilor publici din Republica Moldova.

Aceste date reies din Raportul privind opiniile funcționarilor publici din administrația publică centrală despre cariera profesională, elaborat în baza sondajului de opinie realizat pe un eșantion de 1985 funcționari publici din 12 autorități ale administrației publice centrale și instituțiile din subordinea acestora în perioada 26 martie – 3 iunie 2020, prezentat în cadrul conferinței de presă cu genericul  „Serviciul public din Republica Moldova: reușite și provocări”, din 17.06.2020, organizată de Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă AGER, în parteneriat cu Institutul pentru Politici Publice București.

Potrivit aceluiași raport, circa 90% dintre funcționari intervievați au afirmat că, în ultimii doi ani, performanța lor a fost evaluată. Dintre aceșia, 80% au indicat că rezultatul evaluării reflectă corect performanța lor, în timp ce 11% dintre respondenți au afirmat că au avut o performanță mai bună decât rezultatul evaluării.

 Pe de altă parte, fiecare al doilea funcționar de conducere respondent a menționat că nu are instrumente pentru a gestiona slaba performanța în rândul angajaților. Circa 65% (33% – acord total și 32% – parțial) dintre aceștia declară că simt presiunea de a oferi calificative înalte angajaților, chiar dacă performanța lor este slabă.

În același timp, în următorii cinci ani, circa jumătate dintre funcționarii publici intervievați se așteaptă la îmbunătățiri în domenii, precum sunt – modernizarea administrației publice (57%) și independența administrației față de influența politică (53%).

Raportul integral poate fi accesat  la următorul link.

În cadrul aceleiași conferințe de presă, expertul AGER, Tamara Gheorghița a prezentat raportul privind evoluția cadrului normativ privind serviciul public și managementul resurselor umane, în contextul reformei administrației publice din Republica Moldova. Conform concluziilor expertului, ajustarea cadrului normativ în perioada anilor 2017 – 2020, nu a avut un impact semnificativ asupra modernizării politicii și procedurilor de resurse umane în serviciul public și nu este suficientă pentru a asigura implementarea principiilor de administrare publică (SIGMA).

Evenimentul a fost realizat în cadrul proiectului „Grup de lucru comun al OSC-urilor din Republica Moldova și România pentru promovarea unei reforme a administrației publice transparente și durabile în vecinătatea UE”, susținut financiar de către Ambasada Regatului Țărilor de Jos de la București.