Netransparența și divizarea achizițiilor la DGETS mun. Chișinău

Autor: Ala Revenco

Conform planului achizițiilor de valoare mică, publicat pe pagina DGETS, pentru anul 2017 s-au planificat 22 contracte de valoare mică în sumă totală de 1 769 000 lei, dar, de facto, conform Dării de seamă privind realizarea achizițiilor publice de valoare mică, au fost încheiate 278 contracte în sumă totală de aproximativ 49 milioane lei.

În rezultatul analizei informației menționate mai sus s-au depistat următoarele:

  • Pe parcursul anului 2017 DGETS a practicat extrem de des divizarea achizițiilor în scopul evitării procedurilor de achiziții publice transparente, astfel fiind artificial micșorat pragul financiar al achiziției pentru a fi aplicată procedura Achiziții de valoare mică, care nu doar că nu prevede  publicarea anunțului în Buletinul Ahizițiilor Publice sau pe pagina web a autorității contractante, dar și reprezintă un abuz din partea autorității contractante, oferind posibilități maxime de trucare a achizițiilor publice.
  • Încheierea  contractelor de valoare mică reprezintă, astfel, transmiterea directă a banilor publici către un agent economic, în condițiile în care nu se respectă principiul transparenței sau al concurenței, fapt care admite existența unei înțelegeri între autoritatea contractantă și agentul economic.

Cea mai mare pondere din numărul total de achiziții de valoare mica o au achizițiile lucrărilor de reparații, așadar, numai în luna august 2017 au fost încheiate 16 contracte de mică valoare pentru reparații cu suma totală de 1,827 milioane lei, valoarea a 13 din ele fiind  la limita de sus a valorii admisibile  pentru acest tip de procedură (120000 lei, inclusiv TVA). În unele zile au fost încheiate mai multe contracte separate concomitent, de exemplu: 10 august 2017 – 3 contracte, inclusiv 2 cu „Frabo Grup” SRL, 14 august 2017 – 5 contracte, inclusiv câte 2 cu „Green Enginering” SRL și „Cometa Construct” SRL.

Nr. contractData contractului Valoarea achiziției, mii leiAgentul economic
16401.08.2017Lucrări de reparație119,9Grini Max SRL
16815.08.2017Lucrări de reparație118,9Green  Enginering SRl
17909.08.2017Lucrări de reparație95,7Energoservice SA
18110.08.2017Lucrări de reparație119,9Frabo Grup SRL
18310.08.2017Lucrări de reparație119,4Amelina Mob SRL
18410.08.2017Lucrări de reparație119,8Frabo Grup SRL
18811.08.2017Lucrări de reparație102,4Sardis Exim SRL
19111.08.2017Lucrări de reparație75Nord Universal SRL
19414.08.2017Lucrări de reparație118,9Green  Enginering SRl
19514.08.2017Lucrări de reparație119,8Green  Enginering SRl
19614.08.2017Lucrări de reparație119,5Cometa Construct SRL
19714.08.2017Lucrări de reparație119,7Cometa Construct SRL
19914.08.2017Lucrări de reparație119,8Consolex Com SRL
21021.08.2017Lucrări de reparație119,8Termogaz Inginering SRL
21121.08.2017Lucrări de reparație119,1Anbor Tehnice SRL
21223.08.2017Lucrări de reparație119,9Grini Max SRL
   1827,5

O altă categorie importantă de cheltuieli este cea legată de organizarea manifestațiilor.  Pentru acestea  sunt cheltuite sume considerabile, fiind încheiate, de asemenea, contracte de valoare mică. Astfel, doar la 12 mai 2017 au fost încheiate 3 contracte de achiziționare a serviciilor necesare pentru organizarea manifestațiilor, în sumă totală de 205 mii lei, inclusiv 2 din ele cu peroane fizice. La 31.05.2017, pentru același tip de servicii, au fost încheiate alte 2 contracte de valoare mică cu persoane fizice, în sumă de 59,5 mii lei.

Nr. contractData contractului Valoarea achiziției, mii leiAgentul economic
9712.05.2017Ziua absolventului80Țurcanu
9812.05.2017Ziua absolventului80V. Țurcanu
9912.05.2017Ziua sportului45Media Show Grup
11531.05.2017Organizarea concertului23,5Rotaru Nicolae
10531.05.2017Regie36Valeriu Țurcan

Al treilea moment relevant ce confirmă divizarea cu bună știință a achizițiilor publice, dar și de gestionare ineficientă și defectuoasă a procesului de achiziție publică, sunt următoarele contracte:

Nr. contractData contractului Valoarea achiziției, mii leiAgentul economic
10708.06.2017inventar sportiv96Power Team SRL
11012.06.2017inventar sportiv35Acvila Sport SRL
13223.06.2017inventar sportiv10Acvila Sport SRL
15430.07.2017inventar sportiv27,5Real sport SRL
15526.07.2017inventar sportiv21,8Acvila Sport SRL
24227.09.2017inventar sportiv90Power Team SRL

Menționăm că prin divizarea achizițiilor în favoarea procedurilor netransparente și cu risc major de abuz și corupție, de către persoanele responsabile a DGETS, nu au fost repectate următoarele prevederi legale și recomandări:

1)      Conform art.69 din legea nr.96-XVI „autoritatea contractantă nu are dreptul să divizeze achiziţia prin încheierea de contracte separate în scopul aplicării unei alte proceduri de achiziţie decât procedura care ar fi fost utilizată, în cazul în care achiziţia nu ar fi fost divizată. Excepţie constituie achiziţia de bunuri şi servicii sezoniere, care impune încheierea unor contracte separate pe diferite perioade de timp. Totodată, autoritatea contractantă nu are dreptul să mărească volumul bunurilor, lucrărilor şi serviciilor, stabilit de contractele încheiate, pentru a evita efectuarea unor noi achiziţii, cu excepţia cazurilor prevăzute de prezenta lege.”

2)      Recomandarea Curții de Conturi din Raportul auditului performanței sistemului de achiziții publice: să limiteze divizarea achizițiilor publice, iar cazurile admise să fie susținute cu justificări documentate, care ar asigura că divizarea acestora nu intenționează să prevină concurența.  

[1] https://chisinauedu.md/sites/default/files/files/plan_achizitii_preventiv_valoare_mica_2017.PDF

[2] https://chisinauedu.md/sites/default/files/files/contracte_mica_valoare_DGETS_2017.PDF

Acest material este realizat în cadrul proiectului ”Using New Media for Civic Engagement and Transparent Elections”, implementat de Transitions Online, în parteneriat cu AGER, din fondurile NED, ale Ministerului Ceh de Externe și Open Society Foundation.