You are currently viewing Masa rotundă privind rezultatele monitorizării achizițiilor publice în orașul Cahul

Masa rotundă privind rezultatele monitorizării achizițiilor publice în orașul Cahul

Cele mai multe nereguli în procesul de achiziții publice sunt admise la etapa stabilirii caietului de sarcini pentru agenții economici, iar persoanele responsabile nu au pregătirea necesară pentru elaborarea documentelor de licitație. La această concluzie au ajuns participanții la o masă rotundă desfășurată la Cahul în cadrul proiectului „Banii publici sunt și banii mei”, implementat de Centrul de Investigații Jurnalistice (CIJM) și Asociația pentru o Guvernare Eficientă și Responsabilă (AGER).

În cadrul evenimentului au fost prezentate rezultatele primei etape de monitorizare a achizițiilor publice efectuate de autorități contractante din raionul Cahul. La discuție au participat reprezentanți ai unor instituții de stat, dar și agenți economici care au obținut contracte cu mai multe instituții publice din Cahul.

Potrivit lui Igor Schin, reprezentantul Centrului regional de dezvoltare socio-economică din Cahul, responsabilii de organizarea achizițiilor publice au nevoie de mai multă pregătire, iar facultățile de economie din țară ar trebui să aibă un curs special pentru instruirea specialiștilor în acest domeniu. Igor Schin a mai spus că printre principalele nereguli depistate de echipa de monitorizare se numără nepublicarea procedurilor de achiziții pe paginile web și pe panourile informative ale autorităților contractante. Totodată, unele APL-uri nu au un plan de achiziții, iar invitațiile la concurs nu întrunesc cerințele prevăzute de legislația în vigoare.

La rândul său, Nina Munteanu, primarul comunei Pelinei, a menționat că prezența în primării a unui specialist în achiziții ar face mai eficient acest proces. „Specialistul respectiv ar putea fi responsabil și de atragerea investițiilor din exterior. În prezent proiectele de acest fel sunt elaborate de angajații Primăriei care și așa au multe obligațiuni de serviciu”, a spus primarul.

Totodată, Nina Munteanu a mai subliniat că cea mai mare dificultate a grupului pentru achiziții o reprezintă elaborarea caietului de sarcini. „Acestea sunt foarte greu de îndeplninit, mai ales în cazurile de achiziționare a bunurilor, serviciilor și lucrărilor. De exemplu, trebuia să achiziționăm mobilă pentru grădinița de copii, dar nici eu, nici contabila şi nici angajații grădiniței nu aveam cunoștințele necesare în domeniu. Trebuia să descriem produsul în așa fel încât acesta să corespundă tuturor parametrilor necesari pentru creșterea și dezvoltarea adecvată a copiilor. Ne-am descurcat cu informația pe care am găsit-o în internet”, recunoaște edilul.

Gradul scăzut de pregătire a responsabililor de achiziții publice a fost remarcat și de unii agenți economici prezenți la eveniment. Nicolae Dunas, directorul firmei Nico Art a spus că de multe ori autoritțile contractante întâmpină greutăți mari în elaborarea specificațiilor unor bunuri sau servicii.

În cadrul discuţiilor, Natalia Porubin, redactor-coordonator la Centrul de Investigaţii Jurnalistice, a menționat că proiectul „Banii publici sunt și banii mei” are două componente de bază: monitorizarea achiziţiilor publice efectuate de 30 de autorități contractante la nivel local și central și investigațiile jurnalistice la teme ce țin de achizițiile publice.

„Reacția autorităților la investigațiile noastre nu este tocmai cea pe care o așteptăm, dar datorită materialelor de presă gradul de toleranță față de corupție s-a diminuat simțitor în ultimii ani. Acest fapt este evident pentru noi, cei care primim multe sesizări pe portalul Anticoruptie.md. Tot mai mulți oameni aleg să vorbească deschis despre cazurile de corupție, fraudă, dar și despre gestionarea frauduloasă a banilor publici”, a spus jurnalista.  

Proiectul „Banii pubici sunt și banii mei” a demarat în aprilie 2015 și este finanțat de Uniunea Europeană și National Endowment for Democracracy (NED). Rezultatele primei etape de monitorizare a proiectului sunt prezentate în cadrul unor mese rotunde care vor fi organizate în următoarele luni în mai multe raioane ale ţării.

Sursa Anticoruptie.md