You are currently viewing Masa rotundă „Eficiența mecanismelor de asigurare a bunei utilizări a banilor publici”

Masa rotundă „Eficiența mecanismelor de asigurare a bunei utilizări a banilor publici”

La data de 23.06.2022, Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă AGER a desfășurat masa rotundă cu genericul „Eficiența mecanismelor de asigurare a bunei utilizări a banilor publici”.

Printre subiectele abordate la masa rotundă au fost cele mai frecvente probleme sesizate în rezultatul monitorizării efectuate de AGER, eficiența listei de interdicție a operatorilor economici și noul proiect de modificare a Legii achizițiilor publice.

În cadrul mesei rotunde, au participat reprezentanți ai autorităților contractante, Agenției Achiziții Publice, Agenției Naționale de Soluționare a Contestațiilor, Ministerului Finanțelor, Centrului Național Anticorupție, Curții de Conturi, Parlamentului RM, precum și reprezentanți ai societății civile.

Evenimentul a avut loc în cadrul proiectului ”Banii Publici sunt și Banii Mei!”, implementat de Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă AGER cu susținerea financiară din partea National Endowment for Democracy (NED).