Concurs de selectare a experților care vor livra traininguri de 1 zi pentru beneficiarii de grant din cadrul proiectului

Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă (AGER) în parteneriat cu AO ADR „HABITAT” anunță concurs de selectare a experților care vor livra traininguri de 1 zi pentru beneficiarii de granturi din cadrul proiectului, în cadrul proiectului „Fii schimbarea: Cetățeni implicați – comunități durabile”, parte a proiectului „Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).

Obiectivul general al proiectului

Creșterea capacităților a 30 de OSC-uri locale și abilitarea cetățenilor din 30 de comunități din Regiunea de Dezvoltare Centru, pentru responsabilizarea autorităților de acțiunile lor și pentru a deveni participanți activi în procesele decizionale la nivel local și național.

Proiectul se realizează pe teritoriul Regiunii de Dezvoltare Centru (raioanele Anenii Noi, Călărași, Criuleni, Dubăsari, Hâncești, Ialoveni, Nisporeni, Orhei, Rezina, Strășeni, Șoldănești, Telenești și Ungheni).

Mai multe informații despre proiect puteți accesa pe platforma www.eu4civilsociety.md

Unul dintre elementele de bază ale proiectului de granturi este programul de granturi locale. În cadrul primului apel de granturi, au fost oferite granturi pentru 14 organizații ale societății civile din Regiunea de Dezvoltare Centru. Proiectul prevede instruirea reprezentanților organizațiilor societății civile selectate pe o o serie de teme, pornind de la necesitățile de capacitare ale beneficiarilor de granturi. Scopul trainingurilor este de a îmbunătăți cunoștințele și abilitățile beneficiarilor de grant în cadrul programului de granturi locale al Uniunii Europene în domeniile de referință pentru a facilita buna implementare a proiectelor gestionate. Temele selectate pentru instruirile destinate beneficiarilor de grant sunt următoarele:

 • Managementul organizațiilor non-profit;
 • Colectare de fonduri eficientă;
 • Comunicare eficientă cu actorii implicați;
 • Monitorizarea administrației locale;
 • Achiziții publice și servicii publice.

Experții vor livra traininguri pe una sau mai multe dintre temele menționate, în funcție de temele pentru care aplică. Trainingurile vor fi desfășurate offline sau online (în cazul impunerii unor restricții de Comisia naţională extraordinară de sănătate publică) în perioada Noiembrie – Decembrie 2020. Durata trainingurilor va fi de cel mult 8 ore. Data exacta a trainingurilor va fi stabilită de echipa proiectului și experții contractați de comun acord.

Responsabilitățile experților contractați:

 • Coordonarea temelor, subiectelor de training abordate cu echipa de proiect;
 • Elaborarea și coordonarea agendei cu echipa de proiect;
 • Pregătirea trainingurilor, elaborarea prezentărilor pentru traininguri;
 • Coordonarea prezentărilor elaborate cu echipa proiectului;
 • Livrarea trainingurilor în regim offline sau online (în cazul impunerii unor restricții de Comisia naţională extraordinară de sănătate publică);

Cerințe faţă de candidaţi:

 • Cel puțin 3 ani de experiență practică în domeniile menționate;
 • Experiență de elaborare de studii, analize, rapoarte în domenii relevante;
 • Experiență de livrare a trainingurilor în domeniile relevante;
 • Comunicare eficientă și relaționare, lucru în echipă;

Atitudini/comportament:

 • Responsabilitate, punctualitate, flexibilitate și diplomație.
 • Inițiativă, atenție la detalii, capacitatea de a păstra confidențialitatea, integritate și discreție;

Sarcinile contractuale vor fi realizate în coordonare cu directorul de proiect, inclusiv on-line, pentru asigurarea bunei desfășurări a activităților din cadrul proiectului.

Durata contractului:

Persoanele contractate vor presta serviciile sus-menționate în perioada noiembrie – decembrie 2020.

Procedura de aplicare și de selectare:

Persoanele interesate sunt încurajate să depună personal sau prin e-mail dosarul, care să conțină:

 • CV-ul candidatului;
 • Scrisoarea de intenție care să includă experiența candidatului în realizarea sarcinilor similare;
 • Oferta financiară pentru prestarea serviciilor în calitate de expert (în lei moldovenești per zi Net).
 • Persoanele interesate pot depune dosarul la concurs la următoarea adresă: info@ager.md cu mențiunea: Concurs pentru selectarea experților care vor livra traininguri de 1 zi.

NB! Nu vor fi luate în considerare candidaturile care nu vor întruni cerințele enunțate în specificaţiile postului. Doar persoanele selectate vor fi invitate la interviu.

Perioada de referință pentru prestarea serviciilor conform contractului va fi: noiembrie 2020 – septembrie 2021.

Termenul limită de prezentare a ofertelor: 17 noiembrie 2020.

Persoane de contact:

Revenco Ala, director de proiect, ala.revenco@ager.md, tel.079660035

Olga Diaconu, coordonator proiect, olga.diaconu@ager.md, tel.068418188

Programul de Granturi Locale este lansat în baza Cadrului Unic de Sprijin a Uniunii Europene (UE), acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) din cadrul Instrumentului European de Vecinătate, prin intermediul proiectului „Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova” (2019-2021), finanțat de către Uniunea Europeană și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). În Regiunea de Dezvoltare Centru, partenerii de implementare a proiectului sunt Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă AGER și AO „HABITAT”.