Comunicarea formală a autorității contractante – temei pentru contestație

În urma petrecerii procedurii de achiziții publice „Diverse produse alimentare, Direcția Educație Tineret și Sport Ciocana a expediat o scrisoare unui operator economic care a depus oferta prin care l-a informat că „a fost descalificat la pozițiile lapte, unt, brînză, smîntînă, chefir, cașcaval, din motivul că nu s-a prezentat conform cerințelor și criteriilor de calificare”. Compania respectivă – „Prim-Mol” SRL – a considerat că din formularea expusă nu este clar căror criterii de calificare nu s-a conformat, și a depus o contestație la Agenția Națională de Soluționare a Contestațiilor (nr. 02/721/18 din 26.12.2018), Compania a mai comunicat că „prețurile ofertate de către cîștigător  sunt vădit mai mari decît cele oferite de către ea, fapt care, în opinia „Prim-Mol” SRL, a determinat autoritatea contractantă să insinueze încălcări formale”.

În cadrul examinării, ANSC a apreciat critic acțiunile autoritîții contractante referitor la necomunicarea motivelor care au servit drept motiv de descalificare a contestatarului. În plus, autoritatea contractantă are obigația de a informa despre motivele care au stat la baza deciziei respective. ANSC a mai constatat faptul că informarea realizată de către autoritatea contractantă privind rezultatul desfășurării procedurii a fost efectuată cu încălcarea cadrului normativ în vigoare, fapt ce determină o lipsă de transparență în procesul de evaluare a ofertelor. În consecință, ANSC a decis obligarea DETS Ciocana ca în termen de pînă la 5 zile să informeze „Prim-Mol” SRL conform cadrului legal, despre rezultatele procedurii de atribuire.

În decizia ANSC se mai menționează că „Prim-Mol” SRL poate să revină prin contestație separată la pretențiile pe care le consideră relevante după o informare corespunzătoare privind descalificarea sa și respectiv respingerea ofertei.

Acest material este realizat în cadrul proiectului ”Using New Media for Civic Engagement and Transparent Elections”, implementat de Transitions Online, în parteneriat cu AGER, din fondurile NED, ale Ministerului Ceh de Externe și Open Society Foundation.