You are currently viewing Au fost semnate primele contracte în cadrul Programului UE de Granturi Locale pentru Regiunea Centru

Au fost semnate primele contracte în cadrul Programului UE de Granturi Locale pentru Regiunea Centru

În cadrul programului de granturi locale „Fii schimbarea: Cetățeni Implicați – Comunități Durabile”, Regiunea de Dezvoltare Centru au fost semnate primele contracte de grant.

Programul de granturi locale în cadrul proiectului „Fii schimbarea: Cetățeni Implicați – Comunități Durabile”, implimentat de către Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă AGER, în parteneriat cu AO „HABITAT”, are primele contracte de grant semnate cu ONG-urile din lista finaliștilor –  AO „Eco-Răzeni”,  AO „Ecovisio”  și  AO IDIS „Viitorul” . Organizațiile menționate a fost desemnate câștigătoare la categoria granturilor mari (de până la 50000 euro) și vor implementa proiecte, care vor stimula implicarea cetățenilor din Regiunea de Dezvoltare Centru, prin oferirea de competențe în domeniul planificării participative la nivel local și prin conștientizarea problemelor de mediu legate de serviciile locale de managment al deșeurilor solide și eficiență energetică.

Finalizarea procesului de semnare a contractelor de grant cu celelalte ONG-uri finaliste va avea loc la începutul lunii septembrie.

Programul de Granturi Locale este lansat în baza Cadrului Unic de Sprijin al Uniunii Europene (UE), acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) din cadrul Instrumentului European de Vecinătate, prin intermediul proiectului „Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova” (2019-2021), finanțat de UE și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ Moldova).