Anunț privind contractarea unei companii pentru realizarea campaniei de sensibilizare și comunicare

Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă (AGER) în parteneriat cu AO ADR „HABITAT” anunță concurs de selectare a unei Companii responsabile pentru realizarea campaniei de sensibilizare și comunicare în cadrul proiectului „Fii schimbarea: Cetățeni implicați – comunități durabile”, parte a proiectului „Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).

Obiectivul general al proiectului

Creșterea capacităților a 30 de OSC-uri locale și abilitarea cetățenilor din 30 de comunități din Regiunea de Dezvoltare Centru, pentru responsabilizarea autorităților de acțiunile lor și pentru a deveni participanți activi în procesele decizionale la nivel local și național.

Proiectul se realizează pe teritoriul Regiunii de Dezvoltare Centru (raioanele Anenii Noi, Călărași, Criuleni, Dubăsari, Hâncești, Ialoveni, Nisporeni, Orhei, Rezina, Strășeni, Șoldănești, Telenești și Ungheni).

Mai multe informații despre proiect puteți accesa pe platforma www.eu4civilsociety.md

Campania de sensibilizare și comunicare are ca scop:  

 • sensibilizarea cetățenilor în raport cu problemele actuale ale comunității în care locuiesc;  
 • mobilizarea cetățenilor la acțiuni în vederea soluționării problemelor depistate;  
 • asigurarea vizibilității progresului și rezultatelor proiectului „Fii schimbarea: Cetățeni implicați – comunități durabile!” la nivel național.

Activitățile și materialele realizate în cadrul campaniei de sensibilizare și comunicare urmează să contribuie la  atingerea Obiectivului nr. 2 al proiectului: Creșterea numărului de actori ai societății civile la nivel local în Regiunea de Dezvoltare Centru.

Campania de sensibilizare și comunicare urmează să fie desfășurată în perioada noiembrie 2020 – septembrie 2021

Pentru realizarea cu succes a campaniei se vor produce următoarele tipuri de materiale (lista nu este exhaustivă):

 • Articole despre mobilizarea cetățenilor în soluționarea problemele locale critice – min 2 lunar;
 • Povești de succes din cadrul proiectului – min 2 lunar;
 • Info grafice și/sau alte materiale grafice de informare și sensibilizare – min 1 lunar;
 • Reportaje/emisiuni la radio/TV – min 10 per durata proiectului;
 • Scurte mesaje/apeluri la mobilizare și acțiune, care să contribuie la motivarea cetățenilor pentru implicare în procesele decizionale ale APL – min 5 produse;
 • promovarea materialelor realizate (rețelele de socializare, situri web, presa scrisă).

Entitățile interesate urmează să depună oferta de preț pentru realizarea campaniei de sensibilizare și comunicare cu indicarea produselor ce urmează a fi realizate, inclusiv oferta financiară pentru fiecare tip de materialele, cu considerația limitei financiare maxime de 13000 EUR. 

Entitățile interesate pot solicita Planul de activități  și indicatorii de vizibilitatea ai proiectului la adresa de email: olga.diaconu@ager.md sau la numărul de telefon: 068418188.

Dosarele de participare la concurs vor include:

Pentru Companie:

 • Extrasul din Registrul de Stat al societăților comerciale;
 • Portofoliul companiei (exemple ale materialelor similare executate anterior);
 • Oferta de preț în MDL semnată și ștampilată (contractul va fi semnat în MDL şi plata va fi efectuată prin transfer în MDL, la cota TVA „0”).

Dosarele vor fi expediate la adresa de email: info@ager.md cu mențiunea „Concurs campanie de comunicare”.

Analiza ofertelor se va efectua în baza următoarelor criterii:

 • preț/eficiență;
 • caracter inovativ al produselor și acoperirea geografică/cantitativă a activităților de promovare;
 • nivelul de impact preconizat;
 • experiența de lucru în domeniu.

Perioada de referință pentru prestarea serviciilor conform contractului va fi: noiembrie 2020 – septembrie 2021.

Termenul limită de prezentare a ofertei: 20 noiembrie 2020.

Persoane de contact:

Revenco Ala, director de proiect, ala.revenco@ager.md, tel.079660035

Olga Diaconu, coordonator proiect, olga.diaconu@ager.md, tel.068418188

Programul de Granturi Locale este lansat în baza Cadrului Unic de Sprijin a Uniunii Europene (UE), acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) din cadrul Instrumentului European de Vecinătate, prin intermediul proiectului „Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova” (2019-2021), finanțat de către Uniunea Europeană și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). În Regiunea de Dezvoltare Centru, partenerii de implementare a proiectului sunt Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă AGER și AO „HABITAT”.