You are currently viewing Achiziții de 22 milioane lei pentru instituțiile de învățămînt gestionate de DETS Botanica

Achiziții de 22 milioane lei pentru instituțiile de învățămînt gestionate de DETS Botanica

Autor: Ala Revenco

În luna octombrie 2018, DETS Botanica a planificat să efectueze 11 proceduri de achiziții publice în sumă totală de  21 978 329 lei, urmând a fi achiziționate produse alimentare, lucrări de reparații, contoare termice, inventar moale, utilaj tehnologic, mobilă și chiar și costume naționale!

Cea mai mare parte a sumei alocate  – 15 240 000 lei, urmează să fie utilizată pentru procurarea produselor alimentare pentru primul semestru al anului 2019.