You are currently viewing The project “Strengthening integrity in public procurement”

The project “Strengthening integrity in public procurement”

Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă AGER a implementat proiectul ,,Consolidarea integrității în achizițiile publice”. Proiectul este implementat de către Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul”, în parteneriat cu Fondul de Parteneriat pentru Transparență (PTF) din SUA. Obiectivul proiectului este de a contribui la transparentizarea achizițiilor sectoriale ce cad sub incidența Legii nr. 74 din 21.05.2020 privind achizițiile în sectoarelor energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale și eficientizarea modului cum este utilizat bugetul public prin intermediul acestor achiziții.

Durata: aprilie 2022 – ianuarie 2023

Activități: Monitorizarea achizițiilor sectoriale și publicarea articolelor; elaborarea unui raport de monitorizare; organizarea unei mese rotunde cu reprezentanții părților interesate pentru discutarea principalelor probleme legate de interpretarea și aplicarea prevederilor Legii nr.74 din 21.05.2020; elaborarea unui ghid pentru entități contractante și operatori economici cu privire la aplicarea și intrepretarea prevederilor Legii nr.74 din 21.05.2020.