You are currently viewing Problemele de transparență și eficiență a achizițiilor publice, discutate de către membrii AGER cu reprezentanții autorităților publice

Problemele de transparență și eficiență a achizițiilor publice, discutate de către membrii AGER cu reprezentanții autorităților publice

Principalele probleme și aspecte ale achizițiilor publice, dar și modalitățile de îmbunătățire a transparenței în sectorul public au fost discutate, astăzi, 19 aprilie, în cadrul mesei rotunde ,,Probleme de transparență și eficiență a achizițiilor publice”, organizată de Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă AGER. 

În cadrul discuțiilor, au fost abordate subiecte privind încălcarea transparenței, dar și a legislației în cadrul achizitiilor publice, situații când nu a fost eficientă achiziția publică, dar și cazuri privind denaturarea concurenței și probleme la executarea contractelor de achizitii publice. Totodată, președinta AGER, Maria Covalciuc, a prezentat Raportul de monitorizare a achizițiilor publice pentru perioada noiembrie 2022 – aprilie 2023. Pe lângă problemele identificate în cadrul achizitiilor publice în perioada menționată, raportul conține o serie de sugestii și recomandări, atât de ordin legislativ și normativ, cât și de ordin funcțional, orientate spre îmbunătățirea sistemului de achiziții publice din Republica Moldova. 

De asemenea, despre problemele identificate în achizițiile desfășurate de ANI a vorbit jurnalista Felicia Creţu, de la proiectul media „CuSens”, referindu-se în mod special și la lipsa de acces la informații din partea autorităților publice. În acelasi timp, președinta Asociatiei „Părinți Solidari”, Ala Revenco a prezentat stegulețele roșii în achizițiile din educație, precum și lacunele procedurilor de achiziții publice prin negociere fără publicare sau acordurilor-cadru. 

În cadrul mesei rotunde, au participat reprezentanți ai autorităților contractante, Ministerului Finanțelor, Agenției Achiziții Publice, Agenției Naționale de Soluționare a Contestațiilor, Procuraturii Anticorupție, Agenție Servicii Publice, Curții de Conturi, precum și ai Consiliului Concurenței. Funcționarii au prezentat opinii privind sporirea transparenței serviciului public, dar și gestionarea eficientă a bugetelor publice. 

Evenimentul a avut loc în cadrul proiectului ,,Banii Publici sunt și Banii Mei!”, implementat de Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă AGER cu susținerea financiară din partea National Endowment for Democracy (NED).