You are currently viewing Problemele actuale în domeniul achizițiilor publice din Republica Moldova, discutate în cadrul mesei rotunde organizate de AGER, împreună cu autoritățile publice 

Problemele actuale în domeniul achizițiilor publice din Republica Moldova, discutate în cadrul mesei rotunde organizate de AGER, împreună cu autoritățile publice 

Vineri, 15 septembrie, Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă AGER a organizat masa rotundă cu tema ,,Stegulețe roșii în achizițiile publice”. La întrunire au participat reprezentanți ai Ministerului Finanțelor, Curții de Conturi, Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor, Centrului Național Anticorupției, Agenției Servicii Publice etc. 

Problemele în planificarea și transparența achizițiilor desfășurate, încălcarea prevederilor legii achizițiilor publice, dar și modalități de eficientizare a utilizării banilor publici au fost printre subiectele abordate în cadrul evenimentului. În context, monitorii AGER au prezentat problemele în planificarea achizițiilor desfășurate de către Î.S. ,,Administrația de Stat a Drumurilor”. De asemenea, au fost prezentate cazuri privind ajustarea contractelor la inflație a achizițiilor, unde majorările, an de an, sunt efectuate din banii publici. 

Totodată, președinta AO „Părinți Solidari”, Ala Revenco, a vorbit despre achizițiile publice de manuale care contravin Legii 131/2015, iar jurnalista proiectului media CU SENS, Felicia Crețu, a prezentat o investigație despre tergiversarea lucrărilor de asfaltare în orașul Codru. 

În cadrul discuțiilor cu reprezentanții autorităților centrale, dar și contractante, au fost evaluate aspectele privind monitorizarea și reglementarea desfășurării procedurilor de achiziții publice, a fost făcut schimb de opinii privind gestionarea resurselor financiare publice în proiectele curente și viitoare.

De asemenea, AGER a anunțat publicarea în viitorul apropiat a Raportului de monitorizare a achizițiilor publice pentru perioada aprilie – septembrie 2023. Pe lângă problemele identificate în cadrul achizițiilor publice în perioada menționată, raportul conține o serie de sugestii și recomandări, atât de ordin legislativ și normativ, cât și de ordin funcțional, orientate spre îmbunătățirea sistemului de achiziții publice din Republica Moldova. 

La final, participanții au venit cu recomandări în domeniul achizițiilor publice din Republica Moldova. Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă AGER va transmite recomandările enunțate de către participanții la discuție către autoritățile de resort. 

Evenimentul a avut loc în cadrul proiectului ,,Banii Publici sunt și Banii Mei!”, implementat de Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă AGER cu susținerea financiară din partea National Endowment for Democracy (NED).