You are currently viewing Prezentarea Raportului nr. 2 de monitorizare a achizitiilor publice in cadrul proiectului „Banii Publici sunt si banii Mei”!

Prezentarea Raportului nr. 2 de monitorizare a achizitiilor publice in cadrul proiectului „Banii Publici sunt si banii Mei”!

Legislația în domeniul achizițiilor publice este în continuă perfecționare, lipsesc însă mecanismele de control a implementării acesteia. În același timp, interesele ascunse ale unor autorități contractante și lipsa de competență în organizarea achizițiilor influențează negativ gestionarea banilor publici. Acestea sunt principalele concluzii ale celui de-al doilea raport de monitorizare a achizițiilor publice, elaborat în cadrul proiectului „Banii Publici sunt și Banii Mei”, implementat de Asociația pentru o Guvernare Eficientă și Responsabilă (AGER) și Centrul de Investigații Jurnalistice (CIJM).  Raportul a fost lansat miercuri, 8 iunie, în cadrul unui eveniment public, desfășurat la Chișinău.

Potrivit Olesei Stamate, președinta AGER, mecanismul de supraveghere a respectării legislației în domeniul achizițiilor publice este unul imperfect. „Agenția de Achiziții Publice nu ar trebui să admită contracte costisitoare care nu conțin garanția de bună execuție. Totodată, nu ar trebui admise contractele care conțin specificații tehnice neadecvate precum și cele care prevăd divizarea achizițiilor”, a spus Olesea Stamate.

Printre problemele depistate în cadrul monitorizării se numără completarea și păstrarea inadecvată a dosarului de achiziție. Astfel, s-au atestat cazuri când din dosar lipseau documente importante, precum și situații în care contractul de achiziție conținea prevederi diferite de cele stipulate în oferta câștigătoare.  

Totodată, cele mai mari dificultăți se referă la implementarea propriu-zisă a contractelor. Potrivit Olesei Stamate nu există pârghii eficiente de supraveghere a realizării prevederilor contractuale. „Astfel, asistăm la cazuri când nu se finalizează lucrările sau contractele nu se implementează deloc”, a mai spus experta.

La rândul său, Cornelia Cozonac, președinta CIJM, a prezentat câteva investigații jurnalistice pe scheme de corupție, conflicte de interese și alte ilegalități depistate în procesul de achiziții publice. Materialele au fost preluate de numeroase publicaţii naţionale şi regionale, portaluri web, posturi TV şi radio.  „Selectarea subiectelor s-a făcut ţinând cont de problemele de actualitate şi subiectele de interes public major: neregulile și ilegalitățile în procedurile de achiziții, ineficiența utilizării banilor publici prin sistemul de achiziții publice, implicarea unor demnitari cu funcii de răspundere în scheme frauduloase de achiziții etc”, a spus Cornelia Cozonac.

Monitorizarea achizițiilor publice s-a desfășurat în perioada decembrie 2015 – aprilie 2016  și a inclus 30 de autorități contractante din țară, la nivel central, raional şi local. În această perioadă echipa de monitorizare a analizat 358 de contracte de achiziții, mai puține decât au fost planificate. Multe dintre achizițiile care urmau să fie monitorizate nu au putut fi analizate din motiv că autoritățile contractante au refuzat să ofere acces la informația din dosarele de achiziții.

Proiectul “Banii Publici sunt şi Banii Mei!” este finanțat de Uniunea Europeană și cofinanțat de organizația internațională National Endowment for Democracy. În cadrul proiectului sunt monitorizate achiziţiile efectuate de 30 de autorități contractante din ţară, inclusiv 20 din afara Chişinăului. Totodată, un grup de jurnaliști realizează investigații jurnalistice pornind de la ilegalități depistate în procesul de achiziții publice.