You are currently viewing Masa rotundă „Achizițiile sectoriale și lacunele în reglementarea acestora”

Masa rotundă „Achizițiile sectoriale și lacunele în reglementarea acestora”

La 31.10.2022, Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă AGER a desfășurat masa rotundă cu genericul „Achizițiile sectoriale și lacunele în reglementarea acestora”. La masa rotundă au participat reprezentanți din partea entităților contractante, Ministerului Finanțelor, Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor, Curții de Conturi și din partea societății civile. În cadrul evenimentului, au fost puse în discuție problemele cu care se confruntă entitățile contractante în procesul de desfășurare a achizițiilor sectoriale, cât și posibile soluții pentru eficientizarea cadrului legal.

Masa rotundă a avut loc loc în cadrul proiectului „Monitorizarea achizițiilor sectoriale în Republica Moldova”, implementat de A.O. „Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă AGER”, în calitate de beneficiar de sub-grant a proiectului „Consolidarea integrității în achizițiile publice”. Proiectul este implementat de către IDIS „Viitorul”, în parteneriat cu Fondul de Parteneriat pentru Transparență (SUA). Proiectul urmărește susținerea reformelor în domeniul achizițiilor publice în Moldova, care vor spori transparența și corectitudinea achizițiilor publice prin abilitarea cetățenilor de a responsabiliza instituțiile relevante.