You are currently viewing FII SCHIMAREA: CETĂȚENI IMPLICAȚI – COMUNITĂȚI DURABILE!

FII SCHIMAREA: CETĂȚENI IMPLICAȚI – COMUNITĂȚI DURABILE!

Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă AGER în parteneriat cu AO ADR „HABITAT” implementează proiectul „Fii schimabrea: cetățeni implicați – comunități durabile”, în calitate de parteneri regionali pentru Regiunea de Dezvoltare Centru în proiectul „Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova”, implementat de GIZ, cu suportul financiar din partea Uniunii Europene. Proiectul presupune activități de subgrantare pentru un număr de aproximativ 30 de organizații neguvernamentale pentru implementarea proiectelor la nivel local, suma totală disponibilă în acest sens fiind de 750 000 EURO.

Durata: octombrie 2019 – septembrie 2021

Sfera de acțiune: Regiunea de Dezvoltare Centru

Sectoarele de intervenție:

 • Infrastructura în apă și canalizare
 • Managementul  deșeurilor solide
 • Eficiența energetică
 • Mediul și schimbările climatice

Obiectivul general al proiectului este să contribuim la consolidarea unui proces decizional mai participativ, transparent și mai responsabil, în special la nivel local, prin implicarea societății civile în activități de monitorizare, precum și prin promovarea principiilor dezvoltării durabile și a valorilor UE.

Obiective specifice:

 • Fortificarea capacităților a cel puțin 30 de ONG-uri locale în ceea ce privește guvernanța internă și managementul organizațional, precum și capacitatea lor de a desfășura eficient activități watchdog, de a monitoriza dezvoltarea și implementarea politicilor publice, precum și de a educa și mobiliza cetățenii cu privire la probleme locale critice.
 • Creșterea numărului de activiști civici la nivel local în Regiunea de Dezvoltare Centru, prin crearea grupurilor locale de transformare, capacitarea și abilitarea acestora și încurajarea înregistrării ca organizație non-profit
 • Facilitarea dezvoltării unei platforme regionale de dialog și advocacy pentru societatea civilă, ce va conecta atât organizațiile societății civile, precum și între societatea civilă, autoritățile publice locale și comunitatea de afaceri

Rezultate scontate:

 • Cel puțin 30 OSC-uri locale capacitate și implicate în procesul decizional la nivel local
 • Instituirea unei Alianțe a ONG-urilor și unificarea eforturilor privind responsabilizarea APL-urilor
 • OSC-urile locale capabile să mobilizeze cetățenii în jurul problemelor critice din comunitate:
 • Cetățeni implicați în planificarea serviciilor publice locale
 • Cetățeni informați cu privire la aspectele privind dezvoltarea durabilă
 • Serviciile publice din cel puțin 30 comunități sunt mai transparente, eficiente, sustenabile datorită implicării civice