You are currently viewing DETS Botanica a descalificat șase oferte din nouă și le-a „oferit” termen de atac doar 2 zile

DETS Botanica a descalificat șase oferte din nouă și le-a „oferit” termen de atac doar 2 zile

La sfîrșitul anului 2018, DETS Botanica a lansat procedura de achiziții publice  „Lucrări de reparație (ferestrelor) la LT Mircea cel Bătrîn”, cu valoara estimată de 734 mii lei fară TVA. Procedura selectată a fost desfășurată prin Cererea ofertelor de prețuri fără licitație electronică, iar deschiderea ofertelor a avut loc pe 15 decembrie 2018. Au fost depuse tocmai nouă oferte, prețul cel mai mic oferit fiind cu peste 37% mai mic decât valoarea estimată. Diferența dintre cea mai mică și cea mai mare ofertă a fost de peste 221 mii lei.

În cadrul evaluării ofertelor, grupul de lucru a decis refuzarea a trei oferte, care au propus prețurile cele mai mici, și a desemnat câștigătoare oferta companiei „Cons Art Engineering” S.R.L., clasată pe locul patru în topul celor mai mici oferte, care era cu cca. 77 mii lei mai scumpă. În mențiunile DETS Botanica cu privire la descalificarea celor trei companii este indicat doar: Oferta nu corespunde documentației de atribuire, fără a fi anexat niciu un document de referință.

În mențiunile publicate în MTender la data de 28.12.2018 privitor la oferta calificată, DETS Botanica indica:

1. A desemna câștigător: SRL „Cons Art Engineering”- Valoarea ofertei constituind 523 245,22 lei fără TVA.
2. Se resping ofertele operatorilor economici: SRL Danstar Evolution, SRL Foreco Group , drept motiv – prețul propus este mai mare în comparație cu prețul operatorului economic desemnat câștigător. …
3. Se descalifică ofertele a șase operatori economici …

Pe data de 3 ianuarie 2019, compania „Acvan-Plus” S.R.L. a depus o contestație la Agenția Naţională pentru Soluționarea Contestațiilor, cu referire la rezultatele procedurii. ANSC a constatat că DETS Botanica, prin scrisoarea expediată în data de 27 decembrie 2018, a înștiințat toți participanții despre rezultatele procedurii. Totodată, ANSC (Conform Art. 265 din Codul Civil) a calculat că termenul de atac al participanților la procedură s-a împlinit la data de 01.01.2019, dar țînînd cont de faptul că 01.01.2019 a fost zi de odihnă, termenul a expirat la 02.01.2019.

Decizia ANSC emisă în data de 16 ianuarie 2019 a fost de a respinge contestația companiei „Acvan-Plus” S.R.L. ca fiind tardivă.

Zilele de 29 și 30 decembrie 2018 au fost sîmbătă și duminică. Ziua de 31 decembrie 2018 a fost declarată zi de odihnă cu repuperare, prin Hotărîre de Guvern din 24 Ianuarie 2018, iar data de 1 ianuarie 2019 a fost zi de odihnă. 

În perioada noiembrie 2016 – decembrie 2018, „Cons Art Engineering” S.R.L. a obținut cca. 15 contracte în sumă de peste 15 milioane lei, din bani publici.

Amintim un caz similar, în care autoritatea contractantă a  descalificat nouă din cele zece oferte depuse și a desemnat cîștigătoare oferta ce era pe poziția a șaptea în clasamentul celor mai mici oferte. Decizia respectivă a fost contestată la ANSC, care a dispus anularea procedurii. 

Acest material este realizat în cadrul proiectului ”Using New Media for Civic Engagement and Transparent Elections”, implementat de Transitions Online, în parteneriat cu AGER, din fondurile NED, ale Ministerului Ceh de Externe și Open Society Foundation.