CINE SUNTEM

AGER este o organizație neguvernamentală și non-profit a cărei misiune este de a promova realizarea practică a conceptelor de bună guvernanţă. AGER posedă ingredientele necesare pentru a propune idei inovatoare pentru o dezvoltare armonioasă a Republicii Moldova în contextual democratizării şi integrării europene. Scopul AGER constă în a contribui la promovarea reformelor pentru edificarea unui stat de drept bazat pe respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, în care guvernanţa este eficientă, transparentă şi responsabilă, activează în serviciul public şi beneficiul tuturor cetăţenilor Republicii Moldova; Principalele activităţi ale organizaţiei sunt:

 • Elaborarea de studii, concepte, materiale analitice în vederea promovării reformelor pentru edificarea unui stat de drept bazat pe respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, în care guvernarea este eficientă, transparentă şi responsabilă, activează în serviciul public şi beneficiul tuturor cetăţenilor Republicii Moldova;
 • Acordarea asistenţei autorităţilor publice în vederea implementării eficiente a reformelor;
 • Elaborarea, implementarea/realizarea, evaluarea şi monitorizarea diferitelor proiecte la nivel local/naţional în scopul dezvoltării potenţialului social-economic şi uman al Republicii Moldova;
 • Colaborarea cu organizaţii naţionale şi de peste hotarele Republicii Moldova în vederea realizării proiectelor naţionale, regionale şi internaţionale precum şi pentru preluarea experienţei pozitive ale altor state în avansarea agendei de reformă.

DOMENIILE DE INTERVENŢIE

 • Reforma administraţiei publice centrale;
 • Justiţie şi Afaceri Interne;
 • Descentralizare şi dezvoltare locală;
 • Dezvoltare economică, IMM;
 • Planificare strategică, managementul proiectelor, PR

VALORILE

 • Responsabilitate – suntem resposnabili în realizarea misiunii noastre, iar acest fapt se observă la fiecare activitate îndeplintă;
 • Eficienţă – dezvoltăm proiecte relevante pentru agenda de democratizare a ţării şi le implementăm efficient;
 • Obiectivitate – suntem o echipă tînără care pune valoare în tot ceea ce face, iar din acest motiv nu putem fi decît independenţi, imparţiali şi obiectivi;
 • Transparență– toată informaţia cu privire la activităţile, modul de realizare şi sursele de finanţare ale acestora sunt făcute publice;
 • Calitate, punctualitate şi respect – dedicăm timp, energie şi spirit pentru ceea ce facem, astfel obţinem produse de calitate. Iar din motiv că avem purtăm respect tuturor persoanelor şi timpului acestora, avem o abordare corectă şi pucntuală.