Autovehicule, mobilă și reparații de peste 2,6 milioane lei la Pensiunea Holercani

Trei atovehicule Mercedes recent au fost procurate de către Pensiunea Holercani, în valoare totală de 1 599 999,6 lei inclusiv TVA.

Au fost procurate trei Mercedes-Benz Sprinter pentru:

  • transport persoane 22-25 locuri, la preț de 460 000 lei fără TVA;
  • transport frigorific 1.5 – 2 tone, la preț de 435 000 lei fără TVA;
  • transport deșeuri 2 – 3 tone, la preț de 435 000 lei fără TVA.

Contractul cu furnizorul AECM ASISTENTA SRL, datat cu 4 decembrie 2018, a fost încărcat în sistemul MTenser și semnat electronic, find utilizată în acest sens procedura negocieri fără publicare. 

Tot în ziua de 4 decembrie, Pensiunea Holercani a mai procurat mobilier în sumă totală de 889 047 lei inclusiv TVA de la SRL „AREALGRUP”. Achiziția a avut loc, la fel, prin procedură negocieri fără publicare. 

La începutul lunii noiembrie, Pensiunea Holercani a finalizat procedura de achiziție publică privind repararția rețelei de canalizare exterioară, achiziție pentru care a plătit 152 400 lei, inclusiv TVA. În această achiziție, pensiunea a utilizat în sistemul MTender procedura de cerere a ofertelor de prețuri, la care au participat cinci operatori economici. În această procedură de achiziție, datorită competiției reale s-a reușit o economie de cca. 31% din suma planificată inițial. 

Guvernul RM urma să aloce în anul curent 12 milioane de lei pentru reparația și întreținerea Pensiunii din Holercani, acolo unde se odihnesc demnitarii de stat. 

Pensiuna din Holercani este o Întreprindere de Stat, fondată de către Cancelaria de Stat a R.M. în anul 1993, cu adresa juridică în s. Ustia, r. Dubăsari. De jure, Pensiunea din Holercani nu este obligată să desfășoare achiziții conform Legii privind achiziţiile publice, dar totodată considerăm că aceste autorități ar trebui obligate prin lege să desfășoare achizițile prin sistemul public MTender, fapt care ar transparentiza cheltuirea banului public și în cazul întreprinderilor de stat.  

Acest material este realizat în cadrul proiectului ”Using New Media for Civic Engagement and Transparent Elections”, implementat de Transitions Online, în parteneriat cu AGER, din fondurile NED, ale Ministerului Ceh de Externe și Open Society Foundation.