Una dintre modalitățile de sancționare a operatorii economici participanți la procedurile de achiziții publice, care nu și-au onorat, fie și-au onorat necorespunzător obligațiile contractuale, este includerea acestora în lista de interdicție. Această listă este administrată de Agenția Achiziți Publice, iar procedura de înscriere în lista respectivă este prevăzută în Regulamentul cu privire la modul de întocmire a Listei de interdicţie a operatorilor economici. Conform Regulamentului, operatorii economici înscriși în lista de interdicție nu pot participa participa la procedurile de achiziții publice pentru o perioadă de 3 ani. Mai mult decît atît, Regulamentul prevede că „operatorul economic care are cel puţin un fondator care este sau a fost fondator al unui operatorul economic înscris în Listă nu are dreptul să participe la procedurile de achiziţii publice, iar autoritatea contractantă nu le va atribui contracte de achiziţii publice”.

Actualmente, în lista de interdicție figurează 37 de operatori economici. Nu este o cifră prea mare, ținînd cont de frecvența neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligațiilor contractuale de către operatorii economici, pe care o constatăm noi în cadrul monitorizării. Însă mai grav este că unii dintre operatorii economici care au fost înscriși în listă au continuat să beneficieze de contracte cu statul. Un exemplu este SA „Faur-Constructor”, care a fost inscris în listă prin decizia Agenției la 3.11.2017, iar la 13.11.2017 a încheiat un contract cu Casa Națională de Asigurări Sociale. (A se vedea imaginea 1)

Imagine 1

Să presupunem că termenul între decizia de înscriere și ultimul contract atribuit este destul de mic și s-ar fi comis o eroare. În cazul următoarei companii însă puțin probabil mai este vorba de o eroare. SRL „Prodagrotrade” a fost introdusă în listă prin decizia 30/17 din 20.12.2017, cu un termen de interdicție pînă la 20.12.2020. Însă tot aceeași companie, cu aceeași adresă juridică, fondatori și administratori, este introdusă repetat în lista de interdicție prin decizia 9/18 din 23.02.2018, cu termen de interdicție pînă la 23.02.2021. Această companie, astfel, figurează de două ori în lista de interdicție, la poziția 16 și 25. Dar să zicem că totuși ar fi fost și aici o eroare umană, diferența de timp fiind de 3 luni între prima înscriere și a doua, cu toate acestea, operatorul economic înscris în lista de interdicție a continuat să cîștige contracte cu statul. Doar în intervalul acesta de 3 luni între prima și a doua înscriere, operatorul economic respectiv a încheiat contracte în valoare totală de peste 800,000 lei. Mai jos sunt doat cîteva dintre contractele menționate. Lista completă o puteți găsi aici. (A se vedea imaginea 2)

Imagine 2

Acest material este realizat în cadrul proiectului ”Using New Media for Civic Engagement and Transparent Elections”, implementat de Transitions Online, în parteneriat cu AGER, din fondurile NED, ale Ministerului Ceh de Externe și Open Society Foundation.