DECLARAȚIE

ORGANIZAȚIILE SOCIETĂȚII CIVILE REGRETĂ LIPSA UNEI PROCEDURI CLARE ȘI NIVELUL REDUS AL TRANSPARENȚEI ALEGERILOR ÎN CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII ȘI ÎN CONSILIUL SUPERIOR AL PROCURORILOR

14 decembrie 2017

La 4 decembrie 2017, Comisia juridică, numiri și imunități a Parlamentului a adoptat deciziile nr. 239 și nr. 240 și a anunțat concursul pentru suplinirea a trei locuri vacante în Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) din rândul profesorilor de drept titulari și a unui loc vacant în Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) din rândul societății civile. Ambele decizii prevăd o procedură de selecție diferită față de cea adoptată prin hotărârile precedente, din 10 decembrie 2013.

La 6 decembrie 2017, organizațiile semnatare au expediat o scrisoare în adresa Comisiei juridice, numiri și imunități prin care au solicitat asigurarea unei proceduri transparente și bazate pe merit de selectare a membrilor CSM din rândul profesorilor de drept titulari și a membrului CSP din rândul societății civile. Comisia nu a venit cu vreo reacție la solicitările formulate.

La 12 decembrie, în mass-media au fost publicate numele candidaților la funcția de membru al CSM din rândul profesorilor de drept titulari și a membrului CSP din rândul societății civile, iar la 13 decembrie 2017 aceștia au fost audiați și propuși parlamentului pentru numirea în funcție. Alegerea candidaților la funcția de membri ai CSM și CSP nu figura pe agenda ședinței Comisei juridice, numiri şi imunități din 13 decembrie.

Organizațiile semnatare regretă lipsa de transparență a procesului de alegere a membrilor CSM și CSP și ignorarea solicitărilor de a extindere a termenului-limită pentru depunerea actelor, completarea listei actelor cu viziunea asupra activității în cadrul CSM și CSP, publicarea datei interviului și stabilirea criteriilor clare de departajare a candidaților și asigurarea unui proces transparent de apreciere a candidaților. Considerăm că acest concurs este un regres considerabil în comparație cu concursul din 2013, organizat de Comisia juridică, numiri şi imunități a Parlamentului.

Persoana de contact: Ion GUZUN, Centrul de Resurse Juridice, tel. 022 843 601 sau email ion.guzun@crjm.org.

Organizațiile Semnatare:

– Amnesty International Moldova,

– Asociația „Promo-LEX”,

– Asociația pentru Democrație Participativă (ADEPT),

– Asociația pentru Guvernare Eficientă și responsabilă (AGER),

– Asociația pentru Politică Externă (APE),

– Asociația Presei Independente (API),

– Centrul Analitic Independent „Expert Grup”,

– Centrul de Investigații Jurnalistice (CIJ),

– Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM),

– Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI),

– CPR Moldova,

– Institutul de Politici Publice (IPP),

– Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale „Viitorul” (IDIS „Viitorul”),

– Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE),

– Transparency-International Moldova.