Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă

Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă (AGER), angajează Coordonator de Proiect.

Stamate Olesea | Joi, 06/22/2017 - 15:20

Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă (AGER), www.ager.md, este o organizație ne-guvernamentală națională, care promovează principiile bunei guvernări, implementînd activități în domeniile justiției, reformei administrației publice, achizițiilor publice.

În cadrul proiectului “Banii Publici sunt Banii Mei!”, care se va desfășura în perioada Iulie 2017 – iulie 2018, implementat cu suportul financiar al NED (National Endowment for Democracy), AGER invită persoanele interesate să depună aplicația pentru funcția de Coordonator de Proiect/Expert achiziții publice. În cadrul proiectului, vor fi monitorizate achizițiile publice într-o serie de autorități publice, și vor fi fortificate capacitățile de monitorizare a 5 ONGuri active la nivel local.

Poziție part time (estimativ 50%)

Roluri şi responsabilităţi de bază:

  1. Responsabil pentru buna organizare și implementare a diverselor activități de proiect, desfășurate în cadrul proiectului menționat;
  2. Responsabil de monitorizarea achizițiilor publice în cadrul autorităților contractante selectate, formulare demersuri, petiții, analiza datelor, etc;
  3. Responsabil de coordonarea activității ONGurilor locale, efectuarea vizitelor în teritoriu, analiza rapoartelor beneficiarilor;
  4. Participă la elaborarea raportelor de monitorizare și la prezentarea acestora în cadrul evenimentelor proiectului;
  5. Responsabil pentru raportarea narativă conform cerințelor finanțatorilor;
  6. Responsabil pentru organizarea și menținerea documentației de proiect, interacțiunii cu partenerii și beneficiarii proiectului;
  7. Alte roluri şi responsabilităţi la delegarea Directorului de Proiect.

Scopul funcţiei:

Asigurarea implementării eficiente a proiectului “Banii Publici sunt Banii Mei!” conform agendei aprobate și raportarea conform cerințelor finanțatorului.

Responsabilităţi interne:

ü  Organizarea și completarea registrului electronic de evidență a activităților proiectului;  

ü  Asigurarea şi menţinerea dialogului cu beneficiarii, partenerii și finanțatorii proiectului;

ü  Organizarea, conform agendei aprobate, a activităților de proiect;

ü  Raportarea, conform cerințelor (periodicitate și format), a activităților de proiect;

ü  Participarea activă la planificarea, monitorizarea și evaluarea Proiectului, precum și planificarea și organizarea activităților relevante postului;

ü  Participarea în cadrul tuturor evenimentelor și şedinţelor în cadrul proiectului;

ü  Informarea, în timp util, a echipei AGER despre noile oportunități de finanțare, identificate;

ü  Altele ce ţin de organizarea şi gestionarea activităţii AGER în general.

 

Formare, abilități și competențe profesionale/ personale:

       Studii superioare umaniste, de preferință în domeniul juridic sau economic/financiar;

       Cunoaşterea excelentă a limbilor română, rusă, engleză;

       Cunoştinţe avansate MS Office (Word, Excel, PowerPoint, etc.);

       Capacităţi avansate de organizare şi management al informaţiilor, de elaborare, inclusiv redactare, a documentelor, scrisorilor/petițiilor și a rapoartelor;

       Capacități analitice;

       Capacităţi de gestionare a proiectelor (planificare – monitorizare – evaluare);

       Empatie și lucru în echipă;

       Capacități de lucru individual, stabilirea obiectivelor și atingerea acestora;

       Dinamism, spirit de cooperare;

       Capacităţi de  generare a soluţiilor;

       Abilităţi avansate de comunicare şi capacităţi de muncă în reţea;

       Angajament pentru muncă flexibilă în timp (orientare spre realizarea obiectivelor);

       Rezistenţă pentru activitate în condiţii şi situaţii de stres;

       Cunoașterea legislației/problematicii achizițiilor publice va constitui un avantaj.

Experiență profesională:
Minimum 1 an de experienţă profesională în coordonarea/managementul proiectelor;

Experiența de lucru în sectorul asociativ constituie un avantaj. 

Relaţii conform organigramei: Asistentul de proiect se află în subordonare directă a Coordonatorlui de Proiect şi colaborează cu alți membri ai AGER.

Evaluarea activităţii de serviciu: evaluarea se efectuează de către Coordonatorul de Proiect în baza tabelului de pontaj lunar și a raportului lunar de activitate, prezentat în fiecare ultima zi a lunii; Grila de evaluare presupune respectarea tuturor cerinţelor incluse în fişa de post.

Condiții: Contract de muncă cu perioadă determinată – 1 an (orientativ iulie 2017 – iulie 2018), cu posibilitate de prelungire.

Data limită pentru depunerea dosarului: 2 iulie, 2017.

CV-ul actualizat și scrisoarea de motivare în limba română vor fi depuse la adresa electronică info@ager.md  cu indicare la Tematica mesajului ”Concurs – Coordonator Proiect