Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă

Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă (AGER), angajează Asistent de Proiect.

Stamate Olesea | Mie, 06/21/2017 - 10:18

Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă (AGER), www.ager.md, este o organizație ne-guvernamentală națională, care promovează principiile bunei guvernări, implementînd activități în domeniile justiției, reformei administrației publice, achizițiilor publice.

În cadrul proiectului “Mobilizarea Societății Civile întru Susţinerea Integrității Judiciare în Republica Moldova”, implementat în parteneriat cu organizația americană Freedom House și finanțat de Departamentul de Stat al SUA, AGER invită persoanele interesate să depună aplicația pentru funcția de Asistent de Proiect.

Poziție part time (estimativ 40%)

Roluri şi responsabilităţi de bază:

  1. Responsabil pentru buna organizare și implementare a diverselor activități de proiect, desfășurate în cadrul proiectului menționat;
  2. Responsabil pentru raportarea narativă conform cerințelor finanțatorilor;
  3. Responsabil pentru organizarea și menținerea documentației de proiect, interacțiunii cu partenerii și beneficiarii proiectului;
  4. Alte roluri şi responsabilităţi la delegarea Coordonatorului de Proiect.

Scopul funcţiei:

Asigurarea implementării eficiente a proiectului Mobilizarea Societății Civile întru Susţinerea Integrității Judiciare în Republica Moldova” conform agendei aprobate și raportarea conform cerințelor finanțatorului.

Responsabilităţi interne:

ü  Organizarea și completarea registrului electronic de evidență a activităților proiectului;  

ü  Asigurarea şi menţinerea dialogului cu beneficiarii, partenerii și finanțatorii proiectului;

ü  Organizarea, conform agendei aprobate, a activităților de proiect;

ü  Raportarea, conform cerințelor (periodicitate și format), a activităților de proiect;

ü  Participarea activă la planificarea, monitorizarea și evaluarea Proiectului, precum și planificarea și organizarea activităților relevante postului;

ü  Participarea în cadrul tuturor evenimentelor și şedinţelor în cadrul proiectului;

ü  Informarea, în timp util, a echipei AGER despre noile oportunități de finanțare, identificate;

ü  Altele ce ţin de organizarea şi gestionarea activităţii AGER în general.

 

Formare, abilități și competențe profesionale/ personale:

       Studii superioare umaniste, fie student la una din facultățile umaniste (cu condiția ca regimul de studii permite participarea la evenimentele organizate în cadrul proiectului, indiferent de ora desfășurării acestora)

       Cunoaşterea excelentă a limbilor română, rusă, engleză;

       Cunoştinţe avansate MS Office (Word, Excel, PowerPoint, etc.);

       Capacităţi avansate de organizare şi management al informaţiilor, de elaborare, inclusiv redactare, a documentelor, scrisorilor/petițiilor și a rapoartelor;

       Capacităţi de gestionare a proiectelor (planificare – monitorizare – evaluare);

       Empatie și lucru în echipă;

       Capacități de lucru individual, stabilirea obiectivelor și atingerea acestora;

       Dinamism, spirit de cooperare;

       Capacităţi de  generare a soluţiilor;

       Abilităţi avansate de comunicare şi capacităţi de muncă în reţea;

       Angajament pentru muncă flexibilă în timp (orientare spre realizarea obiectivelor);

       Rezistenţă pentru activitate în condiţii şi situaţii de stres;

Experiență profesională:
Minimum 1 an de experienţă profesională în coordonarea/managementul proiectelor;

Experiența de lucru în sectorul asociativ constituie un avantaj. 

Relaţii conform organigramei: Asistentul de proiect se află în subordonare directă a Coordonatorlui de Proiect şi colaborează cu alți membri ai AGER.

Evaluarea activităţii de serviciu: evaluarea se efectuează de către Coordonatorul de Proiect în baza tabelului de pontaj lunar și a raportului săptămânal de activitate, prezentat în fiecare zi de vineri; Grila de evaluare presupune respectarea tuturor cerinţelor incluse în fişa de post.

Condiții: Contract de muncă cu perioadă determinată – pînă la 31 decembrie 2017, cu posibilitate de prelungire.

Data limită pentru depunerea dosarului: 28 iunie, 2017.

CV-ul actualizat și scrisoarea de motivare în limba română vor fi depuse la adresa electronică info@ager.md  cu indicare la Tematica mesajului ”Concurs – Asistent Proiecte”.