Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă

APEL privind desfășurarea transparentă a concursului pentru suplinirea pozițiilor în cadrul Agenției Naţionale pentru Soluționarea Contestațiilor precum și urgentarea asigurării funcționării efective a acesteia

Stamate Olesea | Mar, 06/13/2017 - 12:50

ANDRIAN CANDU

Președintele Parlamentului Republicii Moldova

ȘTEFAN CREANGĂ

Președintele Comisiei Parlamentare Economie, Buget si Finanțe

Deputații Parlamentului Republicii Moldova

 

APEL

privind desfășurarea transparentă a concursului pentru suplinirea pozițiilor în cadrul Agenției Naţionale pentru Soluționarea Contestațiilor precum și urgentarea asigurării funcționării efective a acesteia

 

 

Pe parcursul ultimilor doi ani sistemul achizițiilor publice din Republica Moldova a trecut printr-o serie de transformări importante, care sunt însă puse în pericol de tergiversarea recrutării consilierilor și conducerii Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor.

La 1 mai 2016 a intrat în vigoare noua Lege a achizițiilor publice, Nr. 131, care, fiind elaborată cu suportul experților europeni, a adus o serie de îmbunătățiri de ordin legal pentru procesul achizițiilor publice, astfel, fiind aliniat la acquis-ul comunitar. Această lege prevede și crearea unei entități separate responsabile de soluționarea contestațiilor, care, erau anterior soluționate în cadrul Agenției Achiziții Publice, fapt care crea premise pentru conflicte de insteres în cadrul Agenției, care aproba procedurile de achiziții prin controlul ex-ante, și totodată lua decizii în cazul contestațiillor. În varianta inițială a legii, autoritatea respectivă urma să fie creată în subordinea Ministerului Finanțelor. Mai tirziu însă, inclusiv la insistența comunității internaționale, legea a fost modificată (la 23.09.2016), astfel încît Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor să fie o autoritate independentă de executiv, în subordinea directă a Parlamentului.

Concursul pentru alegerea candidaților la funcția de consilieri (alături de director general și director general adjunct) ai Agenției noi a fost lansat la 23.12.2016, iar la 1 februarie 2017, Comisia Parlamentară Economie, Buget, Finanțe a publicat o decizie privind admiterea unor candidați la concurs. Prima audiere a candidaților admiși a avut loc la 28 februarie. A doua, la 13 martie, iar a treia, este planificată pentru 14 iunie curent. Nu este clar din ce motiv s-a tărăgănat atît lansarea concursului (din septembrie pina în decembrie), iar apoi desfășurarea de trei ori a audierilor în Comisie într-un interval de 4 luni. Pe pagina Parlamentului nu a fost publicat  nici un proces verbal al ședințelor Comisiei de specialiate în cadrul cărora au avut loc audierile. Iar participarea publicului la aceste audieri nu este permisă, dat fiind faptul conform punctului 17 din Regulamentul privind modul de organizare şi desfăşurare a concursului deschis pentru selectarea candidaţilor la funcţiile de Consilier pentru soluţionarea contestaţiilor al Agenţiei Naţionale pentru Soluţionarea Contestaţiilor, aprobat prin Decizia Comisiei Economie, Buget și Finanțe, nr.646 din 21.12.2016, audierea candidaţilor admişi se va efectua în cadrul unei şedinţe închise a Comisiei.

Și mai grav este că această tergiversare se întîmplă în condițiile unui vid de competență în ceea ce privește soluționarea contestațiilor. Deja mai mult de un an (începînd cu 1 mai 2016), agenții economici nesatisfăcuți de modul în care a fost desfășurată procedura de achiziție nu au decît calea judiciară pentru a-și apăra interesele, însă aceasta consumă foarte mult timp și resurse. Riscurile perpetuării acestei stări au fost descrise în detalii în nota de poziție publicată recent de către Centrul Analitic Expert-Grup (http://www.expert-grup.org/ro/activitate/comunicate-de-presa/item/1431-r...).  

Se crează astfel impresia că acest vid de competență a fost creat oarecum intenționat, sau, odată observat, a fost lăsat ca atare. Altfel, Agenția ar fi început să funcționeze încă la începutul anului, sau, dacă, din motive justificate acest lucru nu ar fi fost posibil, vidul de competență putea fi soluționat prin adoptarea unor măsuri tranzitorii temporare, de altfel, specifice majorității legilor nou adoptate.

În contextul celor expuse mai sus, semnatarii prezentului Apel solicită Parlamentului Republicii Moldova să:

-          Asigure un concurs transparent și corect pentru suplinirea funcțiilor de consilier, director general și director general adjunct al Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor, cu publicarea informației despre etapele desfășurării concursului și rezultatele fiecărei etape pe pagina web a Parlamentului;

-          Urgenteze procesul de creare a noii structuri și să asigure funcționarea efectivă a acesteia, în viitorul cel mai apropiat posibil, evitînd tărăgănări nejustificate.

 

Semnatari:

 1. Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă (AGER)
 2. Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM)
 3. Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale «Viitorul» (IDIS Viitorul)
 4. Serghei Merjan, expert achiziții publice
 5.  Transparency International Moldova
 6. Centrul pentru Politici si Reforme din Moldova (CPR Moldova)
 7. Institutul pentru Politici si Reforme Europene (IPRE)
 8. Centrul de Investigatii Jurnalistice din Moldova (CIJM)
 9. Asociația pentru Democrație Participativă (ADEPT)
 10. «Torent Plus» S.R.L.
 11. Asociatia Promo-LEX